CNG станции

Решения за компримиране на природния газ и приложение:

Газопроводни станции

– Капацитети до 7,400 m3/h
– Станции за зареждане на автобуси – бавно и бързо зареждане
– Сушене и подготовка на газа
– Допълнително охлаждане за
– повишаване на капацитета на пълнене

Дъщерни станции

– Широка гама бустери с дебити, превишаващи 3200 m3/h
– Изпразване на ремаркета до 10 bar
– Максимални възможности и минимална консумация на специфична енергия
– Разширителни системи за оптимизирана работа на дъщерните станции

Промишленост

– Шкафове за редуциране на налягането и за
измерване до 500 to 20,000 m3/h
– Работно налягане до 10 bar
– Изцяло автоматизирани и интегрирани системи „plug and play“
– Системи за дистанционен мониторинг и управление на помещения и оборудване.