Нефт и газ

Решения за нефтогазовата промишленост:

Добив на суровини

– Високоскоростни компресори и висок дебит за операциите по добиване (екстракция и реинжекция)
– Турбо експандери.
– Съоръжения за обработка на газ (сушене, въглеводороди за мембранно отделяне на CO2)
– Компресори SAFE и GEMINI.

Midstream

– Компресори за системи за стратегически резерви
– Компресори за транспортни системи (тръбопроводи)

Дистрибуция

– Компресори за нефтохимични технологии
– Компресори за доставки за турбини за газообразно гориво