Мобилни станции

Изцяло интегрирани мобилни решения за специални приложения:

CNG (компресиран природен газ):

– компресорни уредби за събиране на отпадни газове
– приложения в заводи за биогаз
– компактни и инвестиционно ефективни като временно решение

NGV (втечнен въглеводороден газ):

– компресорна уредба, монтирана на ремарке за гъвкава логистика
– напълно независими от външни източници на захранване
– зареждане на NGV и автобуси от ремаркета за CNG

Дистрибуция

– мобилни системи за компресиране за газопроводни участъци, изпразвани при сервизни операции
– мобилни установки за гарантиране на непрекъснатото
– подаване на газ.
– зареждане на подземни хранилища за резервни генератори или други съоръжения.