Газколонки Safe

Газколонките на Safe са най- усъвършенстваните и надеждни колонки в света.
Както всички продукти на Safe, те са проектирани и произведени за продължителна експлоатация при максимален капацитет, като същевременно се гарантират високи нива на безопасност, надеждност и точност.

Продуктовата гама на газколонките на Safe гарантира зареждането на всякакъв вид моторни превозни средства
– Базова станция за зареждане на ремаркета
– Дъщерни станции за зареждане на автомобили и автобуси
– Станции за общо ползване
– Частни автопаркове или специализирани МПС като вилкови повдигачи и други подобни

Основни технически данни:
– Конфигурации с единични, двойни и четворни маркучи
– Точност на разходомера: ± 0,5%
– Варианти с една, две и три линии
– Бързо разделителни клапани
– Варианти за голям дебит до 100 kg/min
– Температурна компенсация по желание
– По избор интерфейс за дистанционен достъп до данни за продажбите
– Предлага се многопродуктова технология

Газколонка Safe ESP

Серия ESP

композитна версия

Лесно за монтаж, представлява стандарт за зареждане на всякакви МПС.
Конфигурация с един или двоен маркуч с разходомер и електронна глава за измерване и индикация на доставения газ.

Газколонка Safe ESP

Серия ESP

версия с неръждаема стомана

Подходящи за работа при тежки климатични условия като много ниска околна температура.
Може да се конфигурира с взривобезопасна електронна глава.

Газколонка Safe ESP44

Серия ESP44

Особеност на тази серия представлява възможността да зарежда до четири превозни средства.
Вариант с неръждаема стомана и гъвкави маркучи със система fall-down.

Газколонка Safe ESV

Серия ESV

Идеална за последователно зареждане и частни автопаркове, където не се изисква измерване на заредения газ.

Газколонка Safe ESV mobile

Серия ESV

за мобилни станции

Идеална за инсталиране в мобилни станции с ремарке, където е необходимо едновременно зареждане на две превозни средства.
Снабдена е с два дисплея и два брояча.