Приложения

LPG бутилки за битови нужди

LPG бутилки

LPG битови бутилки Налягане
0,5 кг 30 bar
2 кг 30 bar
3 кг 30 bar
5 кг 30 bar
8 кг 30 bar