Приложения

Бутилки за автомобили, автобуси, камиони, бъндели, БДФ платформи и ремаркета

Бутилки за компресиран природен газ

Воден капацитет [L] Външен диаметър [mm] Тегло [kg] Дължина h [mm] Форма на дъното
50,0 320 47,7 820 Изпъкнало
70,0 360 71,3 900 Изпъкнало
150,0 360 137 1790 Вдлъбнато

Бъндели

Бъндели Бъндели воден капацитет [L] брой бутилки [pcs] Капацитет на бутилките / външен диаметър [L / mm] Работно налягане / bar Сертификат
ABB – 6 900 6 150/360 200 2010/35/EU
ABB – 9 1350 9 150/360 200 2010/35/EU
ABB – 12 1800 12 150/360 200 2010/35/EU